علوم دوم دبستان زنگ علوم

حجم فایل : 1.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 28
بنام خدا 1 علوم دوم دبستان

زنگ علوم
پارک یا جنگل موزه باغ باغ گردش علمی مشاهده دقیق یادداشت برداری از مشاهدات مشاهده و شناخت محیط از طریق حواس پنجگانه صورت می گیرد که عبارت اند از : حواس پنجگانه شنوایی ( گوش ) بویایی ( بینی ) بینایی ( چشم ) چشایی ( زبان ) لامسه (پوست ) باید توجه داشت بوییدن و چشیدن بعضی از چیزها برای سلامتی ضرر دارد . قبل از چشیدن یا بوییدن پیزی با بزرگ تر یا معلم خود مشورت کنید 1- بتواند به سوالات ( کی ؟) ( کجا ؟) (چه چیزی ؟)و( چه کسی؟) پاسخ دهد
2- مورد بررسی قرار گرفتند ، مطالب اضافی و تکراری آن حذف و مورد بازبینی قرار گیرد
3- بعنوان یک سند ، قابل استفاده باشد یادداشت باید: 1- برای استفاده از کدام یک باید از دو حس دیدن و شنیدن استفاده کرد ؟
عکس را دید عکس تلویزیون عکس کتاب عکس تلفن 2- کار کدام یک از این 3 دانش آموز در گردش علمی درست است ؟
الف) ستاره دستش را بین علف های باغچه که به حرکت در آمده بود فرو برد
ب ) مریم در باغ یک لانه در زمین پیدا می کند و دستش را داخل لانه می برد
ج ) بهار در بین چمن ها حشره ای پبدا کرد اما قبل از نزدیک شدن به آن آموزگار را صدا زد 3- دانش آموزان سرای دانش برای گردش علمی به یک باغ وحش می روند . مریم با کمک معلم خود در حال بررسی بدن یک شیر است . ستاره مشغول صحبت با دوستانش است و هلیا به میمون ها نگاه می کند کدام یک در حال مشاهده کردن محیط باغ وحش هستند ؟

الف) مریم و ستاره ب ) ستاره
ج ) مریم د ) مریم و هلیا 4- کدام گزینه هشدار است ؟
الف ) نوشتن مطالب بعد از مشاهده
ب ) مشورت با هم کلاسی ها
ج ) بوییدن گل و گیاه ناشناخته کاردر منزل


1-چند فایده ی یاداشت برداری در هنگام مشاهده از یک گردش علمی را بنویسید؟

2-چرا در جنگل یا پارک نباید، گیاهان و چیزهای نا آشنا را بویید و چشید؟

3- دو نکته ی مهم هنگام یاداشت برداری و مشاهده را بنویس؟

4-برای اینکه بعد از تحقیق یا گردش علمی مشاهدات خود را از یاد نبریم چه کارهایی باید انجام بدهیم ؟
1 علوم دوم دبستان

آب و هوای سالم

مدرس : نسرین انوشه ای آب و هوای سالم تصویر هوای سالم تصویر هوای آلوده هوای سالم : استفاده از جانوران ( نفس کشیدن )


راه های آلوده شدن هوا سوخت های فسیلی و استفاده نادرست از آن کارخانه ها خودرو ها فرسایش و تخریب اثار هنری و بنا های تاریخی چرک کردن ساختمان ها و مبلمان خانگی ایجاد خوردگی در فلزات ایجاد فرسودگی و خوردگی در بنا ها کاهش سلامت انسان اسیب به گیاهان و جانوران اثرات الودگی هوا بر محیط زیست حفظ هوای سالم :
1- ایجاد فضای سبز
2- پیشگیری از آلوده شدن ه...